G'POWER ONLINE SHOP VILKÅR OG BETINGELSER

Artikel 1. Generelle betingelser

 1. Disse vilkår og betingelser for GPOWER.pl online shop (i det følgende benævnt "Forordningen") definerer de regler, der skal anvendes ved køb af produkter i en onlinebutik via hjemmesiden tilgængelig på gpower.pl (i det følgende benævnt "GPOWER") og udførelse af tjenester i elektronisk form i forbindelse med administration af en konto, der er nævnt i artikel 2, stk. 5.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. Til brug af GPOWER Det, der er nødvendigt, er en enhed med internetadgang, en webbrowser som Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Safari i den aktuelle version. For at bruge nogle af GPOWER online shop-funktioner, herunder registrering og afgivelse af ordrer på produkter, er det vigtigt at have en aktiv elektronisk postadresse (e-mail).

Artikel 2. Kunder og registrering

 1. Kunderne hos GPOWER (i det følgende benævnt "Klienterne") kan omfatte personer, der er over 16 år og har kapacitet til at udføre juridiske handlinger til effektivt køb af produkter.
 2. For at lette brugen af GPOWER Kunden kan registrere sig (oprette en konto) ved at udfylde en elektronisk formular, der findes på GPOWER, med angivelse af e-mailadresse og adgangskode, navn, efternavn, køn, adresse og mobiltelefonnummer. Oprettelse og brug af kontoen er gratis. For at købe produkter er det ikke nødvendigt, at kunden opretter en konto.
 3. Når registreringen er gennemført med succes, modtager klienten adgang til den oprettede konto, som kan bruges inden for GPOWER efter at have indtastet den e-mailadresse og adgangskode, der blev givet under registreringsprocessen (log ind).
 4. Aftalen om levering af tjenester ad elektronisk vej til administration af kontoen udarbejdes af kunden og sælgeren på det tidspunkt, hvor kunden får adgang til den nye konto.
 5. Kontoen indeholder kundens data, der er indtastet i registreringsformularen, og købshistorikken inden for GPOWER. I tilfælde af ændringer af de data, der er inkluderet i kontoen, er kunden forpligtet til straks at opdatere dem ved hjælp af en passende formular, der er tilgængelig på hjemmesiden for GPOWER. Kunden er ansvarlig for indtastning af mangelfulde, forældede eller forkerte data eller mangel på nødvendige dataopdateringer.
 6. Kunden er ikke berettiget til at dele adgangen til kontoen med andre personer eller afsløre adgangskoden. Kunden er forpligtet til at holde adgangskoden hemmelig og beskytte den mod offentliggørelse. Kunden er forpligtet til at underrette GPOWER straks i tilfælde af, at adgangsdata overtages af tredjeparter, og skal forklare omstændighederne ved overtagelsen.
 7. Kunder, der ikke har en registreret konto, er forpligtet til at angive leveringsadressen, dvs. modtagerens navn, efternavn og adresse (for at kunne oprette en salgsaftale) samt e-mailadresse og mobiltelefonnummer (for at kunne kontakte kunden i forbindelse med leveringen).
 8. I det tilfælde, hvor der inden for brugen af GPOWER det er tilladt at indtaste tredjeparters data (f.eks. med henblik på anbefaling), skal Kunden kun indtaste dataene, når brugen af sådanne data er tilladt ved lov (f.eks. har Kunden opnået samtykke til at bruge dataene inden for GPOWER fra ejeren), og i tilfælde af uautoriseret videregivelse af dataene skal kunden påtage sig alle de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med dataoverførslen.
 9. I tilfælde af at kunden overtræder forordningen, lovbestemmelser eller standarder for offentlig anstændighed, kan sælgeren suspendere eller opsige aftalen med kunden inden for en specificeret konto. Det drejer sig især om tilfælde, hvor Kunden downloader eller overbruger materiale, der er tilgængeligt inden for GPOWER i noget omfang uden sælgers samtykke.
 10. Det er strengt forbudt at aggregere eller behandle data og anden information, der er tilgængelig på GPOWER med det formål at dele det med tredjeparter på andre internetsider eller offline. Det er også forbudt at bruge nogen form for indikationer på GPOWER, herunder karakteristiske grafiske elementer, uden samtykke fra sælger eller enhver anden enhed, der er berettiget til at give et sådant samtykke.
 11. Kontoen administreres for Kunden i en ubegrænset periode. Kunden har til enhver tid ret til at kræve, at administrationen af kontoen ophører ved at indsende en erklæring til sælgeren ved hjælp af en passende elektronisk formular, der er tilgængelig på GPOWER. Kunden har også ret til at kræve, at administrationen af kontoen ophører på en anden måde, så længe kundens identitet som kontoejer kan verificeres med succes. Uanset ovenstående har kunden, der har gennemført registreringen, men ikke har købt nogen produkter eller brugt nogen tjenester, der udføres af sælgeren ad elektronisk vej inden for GPOWERhar ret til at trække sig ud af aftalen uden at meddele årsagerne inden for 14 dage fra registreringen.

Artikel 3. Indkøb

 1. GPOWER offentliggør oplysninger om produkter (i det følgende benævnt "den Produkter") og købs- og leveringsbetingelser. For at undgå tvivl udgør oplysningerne ikke eller er en del af et tilbud, men er en invitation til at afgive tilbud med det indhold, der er nævnt i oplysningerne om produktet. Valg af produkter og bekræftelse af hensigten om at købe dem udgør et tilbud om at indgå en købsaftale for givne produkter (i det følgende benævnt "Ordren").
 2. Kunden vælger produkterne ved at lægge de valgte produkter i den (virtuelle) indkøbskurv. At lægge Produkterne i indkøbskurven betyder ikke, at de er reserveret. Hvis produkterne slipper op, før kunden har bekræftet ordren, forbeholder sælgeren sig ret til at afvise ordren.
 3. Efter valg af produkter, men før valg af betalingsmetode, er kunden forpligtet til at personliggøre ordren og indtaste fuld og korrekt leveringsadresse og telefonnummer, som ikke bør ændres, før produkterne er leveret. Ændring af leveringsadressen er kun mulig undtagelsesvis efter forudgående aftale med sælgeren, og før produkterne overdrages til kureren med henblik på levering.
 4. Når kunden har afgivet ordren og valgt betalingsmetode, modtager kunden ordrebekræftelsen via elektronisk post fra sælgeren. Når ordren er blevet accepteret af sælgeren, modtager kunden en passende besked. Ved Kundens modtagelse af meddelelsen indgås salgsaftalen mellem Sælger og Kunden. I tilfælde af at kun en del af ordren er blevet bekræftet, vil den indgåede aftale kun henvise til de bekræftede produkter.
 5. I tilfælde af, at sælgeren ikke kan levere tjenesten, enten helt eller delvist, fordi produktet ikke er tilgængeligt, eller når produktet på grund af uventede omstændigheder ikke er blevet leveret til sælgeren eller er blevet beskadiget eller mistet, skal sælgeren straks underrette kunden og betale refusionen til kunden eller tilbyde en erstatning af samme værdi som det betalte beløb - i henhold til kundens valg og samtykke.
 6. Kunden anerkender og accepterer, at kanopadler, der tilbydes af GPOWER realiseres på kundens individuelle bestilling i henhold til den personlige specifikation, som fastlægges, når bestillingen afgives.

Artikel 4. Betaling

 1. Betalinger skal foretages af kunden til en given bankkonto eller med elektroniske betalingsmetoder, der deles af det specialiserede betalingsinstitut, som sælgeren har indgået en aftale med til bekvemmelighedsformål. Sælgeren accepterer også betaling ved levering. En sådan betaling er kun mulig i tilfælde af levering i Polen.
 2. Ved valg af betaling med betalingskort med online betalingsfunktion eller bankoverførsler vil Kunden blive omdirigeret til den hjemmeside, der muliggør elektroniske betalinger, f.eks. bankens login-side eller kortgodkendelsescenter. Hvis betalingen for produktet ikke er foretaget inden for 7 dage fra ordredatoen, annulleres kundens ordre, og den manglende betaling behandles som en tilbagetrækning fra købsaftalen.
 3. Prisen på produktet, der er angivet i beskrivelsen af produktet, inkluderer skatter og alle de afgifter, der kræves i henhold til gældende lovbestemmelser. Prisen inkluderer ikke forsendelses- eller leveringsomkostninger, som fastsættes separat.
 4. Købet af produktet dokumenteres med en kvittering eller en momsfaktura. Kunden accepterer at modtage et elektronisk billede af betalingsdokumenterne (især momsfakturaer med bilag, herunder korrektionsfakturaer) ad elektronisk vej til en e-mailadresse, der er angivet under registreringsprocessen.

Artikel 5. Levering af produkter

 1. Ydelsen i henhold til aftalen skal leveres af sælgeren på det sted, hvor produktet afhentes (og i tvivlstilfælde er det det sted, hvor produkterne skal afhentes i henhold til kunden).
 2. Sælgeren skal underrette kunderne om leveringsomkostningerne inden for GPOWER og i resuméet af ordren, før den er afgivet af kunden.
 3. Tidspunktet for levering af de bestilte produkter skal specificeres i ordreoversigten. Den angivne leveringstid inkluderer arbejdsdage. Hvis kunden har købt flere produkter inden for en ordre, og produkterne har forskellige leveringstider, skal de leveres samlet efter afslutning af hele ordren, dvs. inden for den længste tidsperiode, der er angivet for de købte produkter.
 4. Produkterne sendes kun inden for Republikken Polens territorium og til de lande, som sælgeren har angivet og givet en separat leveringsomkostning. Ved hjælp af en separat aftale med kunden, hvis sælgeren har en sådan mulighed, kan produkterne sendes til de lande, der ikke er anført af GPOWER.
 5. Produkterne leveres af specialiserede kurerfirmaer. Sælgeren underretter kunden om eventuelle leveringsoplysninger, især oplysninger om det kurerfirma, der leverer produkterne, sammen med et link til sporing af pakken, der sendes til en elektronisk post.
 6. Kunden er forpligtet til at kontrollere produktet eller, hvis det er vanskeligt, at kontrollere selve pakken (emballagen) ved levering. I tilfælde af skade eller ødelæggelse, som kan være et resultat af transporten, skal kunden lave en passende skadeprotokol og straks underrette sælgeren.
 7. Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende levering af produkterne af årsager, der direkte kan tilskrives kunden - f.eks. på grund af forkert eller ufuldstændig adresse, der gør det umuligt at levere produktet. I et sådant tilfælde skal sælgeren underrette kunden om et mislykket forsøg på levering af produktet.

Artikel 6. Beskyttelse af personoplysninger

 1. Sælger er dataansvarlig for kundernes og de af kunderne angivne tredjeparters personoplysninger.
 2. Personoplysninger behandles af sælgeren i overensstemmelse med lovbestemmelser og udelukkende til formål relateret til sælgerens forretningsaktiviteter inden for GPOWER, herunder indgåelse og gennemførelse af købsaftaler (styring af salgstransaktioner for produkter, kommunikation med kunderne og håndtering af klager) og arkivering af transaktioner.
 3. Personoplysninger behandles på grundlag af: a) kundens accept af forordningen (i forbindelse med oprettelse af en konto eller afgivelse af en ordre), b) nødvendigheden af at opfylde aftalen for kunden, eller c) den dataansvarliges legitime interesse (f.eks. forsvar mod krav eller i tilfælde af tredjepartsdata angivet af kunden - bestemmelse af leveringsadressen for en anden person).
 4. Det er frivilligt at give sælgeren personlige data, hvor manglen på bestemte personlige data kan resultere i vanskeligheder med eller endda manglende mulighed for at indgå salgsaftalen, opfylde den med succes eller sikre passende eftersalgsservice.
 5. Modtagerne af personoplysninger omfatter personer, der handler på vegne af G'POWER Sp. z o.o., og som er ansvarlige for behandling og gennemførelse af ordrer afgivet af kunderne, og eftersalgsservice (f.eks. klagebehandling) og enheder, der leverer tjenester til sælgeren, som er relateret til gennemførelse af ordrer (f.eks. posttjenester, kurervirksomheder). Modtagerne kan også omfatte enheder, der er berettiget til at modtage data i henhold til bestemmelserne i gældende lovgivning, herunder kompetente retslige myndigheder.
 6. Personoplysninger kan blive overført til tredjelande (uden for EU) i forbindelse med levering af produkter bestilt af sælgeren.
 7. Personlige data gemmes i den periode, der er nødvendig for at gennemføre ordren eller administrere kundens konto inden for GPOWER. Efter dette tidspunkt kan dataene behandles på grundlag af: Sælgerens juridiske forpligtelser (f.eks. opbevaring af regnskabsdokumenter) eller legitim interesse (forsvar mod mulige krav).
 8. Sælgeren garanterer udøvelsen af alle rettigheder, der følger af lovbestemmelser til ejerne af de personlige data, der behandles af sælgeren, herunder retten til at få adgang til deres personlige data, data rettelse, ændring, annullering eller overførsel, og også ret til at kræve ophør af behandling af personlige data og retten til at gøre indsigelse mod behandling af personlige data i overensstemmelse med passende regler. I tilfælde af frivilligt samtykke til behandling af persondata har enhver ejer af de behandlede persondata desuden ret til at trække det tidligere givne samtykke tilbage. Enhver ejer af de personoplysninger, der behandles, har ret til at indgive en klage til formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger.
 9. Personlige data vedrørende kunder og andre personer, hvis data er blevet indsendt af kunden, beskyttes af sælgeren mod uautoriseret videregivelse til tredjeparter og enhver anden form for afsløring, tab eller uautoriseret ændring ved brug af passende teknisk og organisatorisk sikkerhed.
 10. For de forhold vedrørende behandling af personoplysninger, der ikke er reguleret i forordningen, gælder de tilsvarende angivelser i privatlivspolitikken, som er tilgængelig på følgende websted: .........

Artikel 7. Klageprocedure

 1. Kunden har ret til at indgive en klage over sælgeren, især hvis produktet ikke er i overensstemmelse med aftalen, hvis produktet er defekt, eller hvis sælgerens handlinger er ukorrekte eller uforenelige med forordningens bestemmelser.
 2. Klagen kan indsendes elektronisk via den kontaktformular, der findes på GPOWER, via elektronisk post eller skriftligt til sælgers adresse.
 3. Klagen skal indeholde: fornavn, efternavn, kontaktoplysninger (indsendt til GPOWER), relevant transaktionsbeskrivelse eller beskrivelse af relevante omstændigheder, der berettiger klagen, og specifik anmodning fra Kunden vedrørende den indsendte klage. Hvis klagen vedrører selve produktet, er kunden forpligtet til at indsende det givne produkt og købsbekræftelsen, når klagen indsendes.
 4. I tilfælde af at data eller oplysninger i reklamationen skal udfyldes, beder sælgeren inden behandlingen af reklamationen den kunde, der har indgivet reklamationen, om at udfylde den i et givet omfang.
 5. Sælgeren skal behandle klagen inden for 14 dage efter modtagelsen. Kunden skal modtage oplysninger om typen af klagebehandling i den form, der er i overensstemmelse med kundens anmodning (f.eks. via elektronisk post givet i registreringsprocessen eller skriftligt). I tilfælde af at Sælgeren afviser klagen, skal Kunden underrettes om årsagerne til en sådan beslutning.
 6. I tilfælde af at reparation eller udskiftning af produktet er mulig, skal sælgeren underrette kunden og give oplysninger om det efterfølgende forløb. I tilfælde, der berettiger en tilbagebetaling, skal beløbet for det produkt, som kunden har købt, returneres inden for 14 dage efter, at sælgeren har modtaget produktet.
 7. Sælger accepterer ikke pakker, der returneres pr. efterkrav.
 8. Tilbagebetalingen af det beløb, som kunden har betalt, behandles på samme betalingsmåde, som kunden tidligere har valgt.
 9. Kunden kan som forbruger benytte sig af udenretslige klage- og reklamationsprocedurer.

Kunden kan:

  1. henvise sagen til den permanente forbrugervoldgiftsret, der opererer med Commercial Inspection, med en anmodning om at løse tvisten;
  2. anmode voivodskabets handelsinspektør om at gennemføre en mæglingsprocedure med henblik på en mindelig løsning af tvisten;
  3. drage fordel af gratis assistance vedrørende udenretslig tvistbilæggelse og klageprocedurer fra de regionale og kommunale forbrugerombudsmænd og sociale organisationer, hvis lovbestemte ansvarsområder omfatter forbrugerbeskyttelse;
  4. drage fordel af den europæiske online ODR-platform (Online Dispute Resolution), der findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  Kunden, der køber produktet med det formål, der er direkte forbundet med kundens professionelle eller forretningsmæssige aktiviteter (kunden er ikke en forbruger), har ret til at indsende en klage i overensstemmelse med lovbestemmelserne, hvor sælgerens ansvar i henhold til den lovbestemte garanti for fysiske mangler ved produkterne er begrænset til kundens ret til at kræve at fjerne manglerne eller udskifte produktet. Sælger skal - efter eget skøn - straks fjerne manglen eller erstatte det defekte produkt med et produkt uden mangler. Sælger kan også hæve aftalen og give pengene tilbage for det produkt, der har en fysisk mangel. Under andre omstændigheder er sælgerens ansvar i henhold til den lovbestemte garanti for produktfejl over for kunden udelukket.

Artikel 8. Tilbagetrækning af aftalen

 1. I henhold til lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Journal of Laws of 2014, punkt 827 med efterfølgende ændringer) har kunden, der er forbruger, og som har indgået en fjernsalgsaftale, ret til at trække sig ud af aftalen inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af produktet uden at angive nogen grund ved at indsende en erklæring om tilbagetrækning af aftalen til sælgeren. Sælgeren forlænger fristen for tilbagetrækning fra en fjernsalgsaftale uden at angive nogen grund til tredive (30) dage efter modtagelsen af produktet.
 2. Kunden kan træde tilbage fra aftalen via en kontaktformular, der er tilgængelig på GPOWER eller skriftligt (skabelon til fortrydelse af aftale udgør bilag til forordningen). Hvis kunden har købt mere end ét produkt inden for en ordre, skal fortrydelsesretten vedrøre alle eller nogle af de produkter, som kunden har valgt, forudsat at hvis produktet sælges som et komplet sæt eller en pakke, skal fortrydelsesretten vedrøre det pågældende komplette sæt eller den pågældende pakke.
 3. I tilfælde af fortrydelse af salgsaftalen anses aftalen for ikke at være indgået med hensyn til det produkt (et komplet sæt eller en pakke), som kunden har fortrudt købet af. Returnering skal ske straks, senest inden for 14 dage fra datoen for fortrydelsen af aftalen. Kunden skal afholde alle omkostninger i forbindelse med returnering af produktet til sælgeren. I tilfælde af effektiv tilbagetrækning af salgsaftalen skal sælgeren returnere den betaling, som kunden har foretaget for produktet ved hjælp af samme betalingsmetode som kunden. I tilfælde af at Kunden har udnyttet en rabat, reduceres den returnerede betaling med rabatbeløbet, som stadig kan bruges af Kunden under de rabatspecificerede betingelser.
 4. I tilfælde af overskridelse af tidsfristerne for tilbagetrækning af aftalen som nævnt i denne artikel skal Sælgeren sende det returnerede Produkt tilbage til Kunden på Kundens regning. Kundens manglende overholdelse af ovennævnte procedure for tilbagetrækning af aftalen kan resultere i en betydelig forsinkelse af proceduren for tilbagetrækning af aftalen og ordren om at returnere den betaling, der skyldes til Kunden.
 5. Fortrydelsesretten gælder ikke i de tilfælde, der er nævnt i artikel 38 i lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Journal of Laws of 2014, Item 827 med efterfølgende ændringer), især når det pågældende emne omfatter et produkt, der er oprettet i henhold til kundens specifikationer eller imødekommer kundens individuelle behov (f.eks. personaliserede produkter i henhold til kundens individuelle betingelser).

Artikel 9. Afsluttende bestemmelser

 1. I tilfælde af ændringer i denne forordning, GPOWER skal underrette klienterne på hjemmesiden om GPOWER og ved at sende en meddelelse om ændringen af forordningen til de registrerede kunder på den e-mailadresse, der er knyttet til deres konto (sammen med den opdaterede forordning vedhæftet i PDF-format). Den opdaterede version af forordningen træder i kraft på den dato, der er angivet i ændringen, men tidligst 7 dage efter datoen for meddelelsen, forudsat at tekniske og informative ændringer eller ændringer, der ikke medfører en forringelse af kundernes status, kan finde sted med kortere varsel. For kunder, der har afgivet ordrer, før den nye forordning er trådt i kraft, gælder den tidligere bindende forordning. Det ændrede regulativ er bindende for en registreret kunde, der ikke opsiger en kontoaftale inden for GPOWER (ikke udtræder af kontoen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 12, i dette regulativ) inden datoen for det nye regulativs ikrafttræden.
 2. Til statistiske formål og for at sikre den højeste kvalitet af tjenesterne. GPOWER bruger de oplysninger, der er gemt af en server på klientens terminaludstyr, og som derefter læses ved hver tilslutning af browseren (cookie-filer). Formålet er at gøre det lettere at gennemse siden ved næste besøg på tjenesten. Brugeren bestemmer, hvilke cookies der skal gemmes, og hvordan det skal gøres, ved at indstille browseren (almindeligt anvendte: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Standardindstillingerne for webbrowsere tillader lagring af cookie-filer.
 3. Det er forbudt for klienterne at bruge grafiske elementer (herunder logoet for GPOWER), layout og design af GPOWER hjemmesider og enhver anden intellektuel ejendomsret uden et klart skriftligt samtykke fra sælgeren.
 4. Intet i dette regulativ skal påvirke kundens rettigheder i henhold til lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (lovtidende af 2014, punkt 827 med efterfølgende ændringer) eller andre gældende lovbestemmelser. Intet i dette regulativ kan fortolkes som værende beregnet til at udelukke eller reducere ansvar, hvis udelukkelse eller reduktion ikke er forbudt i henhold til gældende lov.
 5. Polsk lov finder anvendelse på købsaftaler mellem Kunden og Sælgeren på de betingelser, der er angivet i forordningen.
 6. Eventuelle tvister mellem kunden, der ikke er en forbruger, og sælgeren som følge af anvendelsen af denne forordning skal afgøres af den kompetente almindelige domstol i Gorzów Wlkp.