G'POWER NETTBUTIKK VILKÅR OG BETINGELSER

Artikkel 1. Generelle vilkår

 1. Disse vilkårene og betingelsene for nettbutikken GPOWER.pl (heretter kalt "Forordningen") definerer reglene som skal gjelde ved kjøp av produkter i en nettbutikk via nettstedet gpower.pl (heretter kalt "GPOWER") og utføring av tjenester i elektronisk form i forbindelse med forvaltning av en konto som nevnt i artikkel 2 nr. 5.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. Til bruk av GPOWER Du trenger en enhet med Internett-tilgang og en nettleser som Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Safari i gjeldende versjon. For å bruke noen av GPOWER nettbutikkens funksjoner, inkludert registrering og bestilling av produkter, er det viktig å ha en aktiv e-postadresse (e-post).

Artikkel 2. Kunder og registrering

 1. Kundene til GPOWER (heretter kalt "Kundene") kan omfatte personer som er over 16 år og som har rettslig handleevne til å kjøpe produkter.
 2. For å lette bruken av GPOWER Kunden kan registrere seg (opprette en konto) ved å fylle ut et elektronisk skjema som er tilgjengelig på GPOWERved å oppgi e-postadresse og passord, fornavn, etternavn, kjønn, adresse og mobiltelefonnummer. Det er gratis å opprette og bruke kontoen. Kunden trenger ikke å opprette en konto for å kjøpe produkter.
 3. Etter at registreringen er fullført, får kunden tilgang til den opprettede kontoen, som kan brukes innen GPOWER etter å ha tastet inn e-postadressen og passordet som ble oppgitt under registreringsprosessen (innlogging).
 4. Avtalen om levering av elektroniske tjenester for kontoadministrasjon inngås mellom kunden og selgeren når kunden får tilgang til den nye kontoen.
 5. Kontoen inneholder kundens data som er oppgitt i registreringsskjemaet og kjøpshistorikken innenfor GPOWER. I tilfelle endringer av dataene som er inkludert i kontoen, er kunden forpliktet til å oppdatere dem umiddelbart ved hjelp av et eget skjema som er tilgjengelig på nettstedet til GPOWER. Kunden er ansvarlig for inntasting av mangelfulle, utdaterte eller feilaktige data eller manglende oppdatering av nødvendige data.
 6. Kunden har ikke rett til å dele tilgangen til kontoen med andre eller avsløre adgangspassordet. Kunden er forpliktet til å holde adgangspassordet hemmelig og beskytte det mot innsyn. Kunden er forpliktet til å varsle GPOWER omgående dersom tredjeparter overtar tilgangsdata og skal forklare omstendighetene rundt overtakelsen.
 7. Kunder som ikke har en registrert konto, er forpliktet til å oppgi leveringsadresse, dvs. mottakerens navn, etternavn og adresse (for å kunne opprette en salgsavtale) samt e-postadresse og mobiltelefonnummer (for å kunne kontakte kunden i forbindelse med leveransen).
 8. I tilfeller der det innenfor bruken av GPOWER det er tillatt å legge inn tredjeparters data (f.eks. for anbefalingsformål), skal kunden kun legge inn dataene når bruken av slike data er tillatt i henhold til loven (f.eks. når kunden har innhentet samtykke til å bruke dataene innen GPOWER fra eieren) og i tilfelle uautorisert utlevering av dataene skal kunden påta seg alt ansvar som kan oppstå i forbindelse med dataoverføringen.
 9. Dersom Kunden bryter med Forordningen, lovbestemmelser eller normer for offentlig anstendighet, kan Selger suspendere eller si opp avtalen med Kunden innen en nærmere angitt Frist. Dette gjelder spesielt i tilfeller der Kunden laster ned eller bruker for mye materiale som er tilgjengelig på GPOWER i noe omfang uten selgerens samtykke.
 10. Det er strengt forbudt å aggregere eller behandle data og annen informasjon som er tilgjengelig på GPOWER med det formål å dele den med tredjeparter på andre nettsteder eller offline. Det er også forbudt å bruke noen form for indikasjoner på GPOWERinkludert karakteristiske grafiske elementer, uten samtykke fra selgeren eller andre som har rett til å gi slikt samtykke.
 11. Kontoen forvaltes for Kunden på ubegrenset tid. Kunden har når som helst rett til å kreve at kontoføringen opphører ved å sende en erklæring til selgeren ved hjelp av et egnet elektronisk skjema som er tilgjengelig på GPOWER. Kunden har også rett til å kreve at kontoadministrasjonen opphører på annen måte, så lenge Kundens identitet som kontoeier kan verifiseres. Uavhengig av det foregående kan en kunde som har fullført registreringen, men som ikke har kjøpt noen produkter eller benyttet seg av noen tjenester utført av selgeren via elektroniske midler innen GPOWERhar rett til å trekke seg fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter registrering.

Artikkel 3. Innkjøp

 1. GPOWER publiserer informasjon om produkter (heretter referert til som "den Produkter") og kjøps- og leveringsbetingelser. For å unngå tvil, informasjonen utgjør ikke eller er en del av et tilbud, men er en invitasjon til å gi tilbud med det innholdet som er nevnt i informasjonen om produktet. Valg av produktene og bekreftelse av intensjonen om å kjøpe dem utgjør et tilbud om å inngå en kjøpsavtale for gitte produkter (heretter kalt "Ordenen").
 2. Kunden velger produktene ved å legge de valgte produktene i den (virtuelle) handlekurven. Å legge Produktene i handlekurven betyr ikke at de er reservert. Dersom det skulle bli tomt for produkter før kunden har bekreftet bestillingen, forbeholder selgeren seg retten til å avvise bestillingen.
 3. Etter å ha valgt produktene, men før du velger betalingsmåte, er kunden forpliktet til å tilpasse bestillingen og oppgi fullstendig og korrekt leveringsadresse og telefonnummer, som ikke skal endres før produktene er levert. Endring av leveringsadresse er kun unntaksvis mulig etter avtale med selgeren og før produktene overleveres til budet for levering.
 4. Etter at kunden har lagt inn bestillingen og valgt betalingsmåte, mottar kunden en elektronisk ordrebekreftelse fra selgeren. Etter at selgeren har akseptert bestillingen, mottar kunden en melding om dette. Når Kunden mottar denne meldingen, inngås salgsavtalen mellom Selger og Kunden. Hvis bare en del av ordren er bekreftet, gjelder den inngåtte avtalen bare de bekreftede produktene.
 5. Dersom selgeren ikke kan levere tjenesten, enten helt eller delvis på grunn av at produktet ikke er tilgjengelig, eller dersom produktet på grunn av uventede omstendigheter ikke har blitt levert til selgeren eller har blitt skadet eller gått tapt, skal selgeren umiddelbart varsle kunden og betale tilbake beløpet til kunden eller tilby en erstatning av samme verdi som det betalte beløpet - etter kundens valg og samtykke.
 6. Kunden erkjenner og aksepterer at kanopadlene som tilbys av GPOWER realiseres etter kundens individuelle bestilling, i henhold til den personlige spesifikasjonen som fastsettes i forbindelse med bestillingen.

Artikkel 4. Betaling

 1. Kunden skal betale til en gitt bankkonto eller med elektroniske betalingsmetoder som deles av den spesialiserte betalingsinstitusjonen som selgeren har inngått en avtale med for bekvemmelighetsformål. Selger aksepterer også betaling ved levering. Slik betaling er kun mulig ved levering i Polen.
 2. Ved valg av betaling med betalingskort med online betalingsfunksjon eller bankoverføringer skal Kunden omdirigeres til nettstedet som muliggjør elektroniske betalinger, f.eks. bankens innloggingsside eller kortautorisasjonssenteret. Hvis betaling for produktet ikke er foretatt innen 7 dager fra bestillingsdatoen, annulleres kundens bestilling, og manglende betaling behandles som en oppsigelse av kjøpsavtalen.
 3. Prisen på produktet som er oppgitt i beskrivelsen av produktet, inkluderer skatter og alle avgifter som kreves i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Prisen inkluderer ikke frakt- eller leveringskostnader, som fastsettes separat.
 4. Kjøpet av Produktet dokumenteres med en kvittering eller en MVA-faktura. Kunden samtykker i å motta et elektronisk bilde av betalingsdokumentene (spesielt MVA-fakturaer med vedlegg, inkludert korreksjonsfakturaer) elektronisk til en e-postadresse som oppgis under registreringsprosessen.

Artikkel 5. Levering av produkter

 1. Ytelsen i henhold til avtalen skal leveres av selgeren på det stedet der produktet hentes (og i tvilstilfeller på det stedet der produktet skal hentes ifølge kunden).
 2. Selgeren skal varsle kundene om leveringskostnadene innen GPOWER og i sammendraget av bestillingen, før den er lagt inn av kunden.
 3. Leveringstidspunktet for de bestilte produktene skal spesifiseres i sammendraget av bestillingen. Den oppgitte leveringstiden inkluderer virkedager. Dersom Kunden har kjøpt flere Produkter i en Ordre og Produktene har ulik leveringstid, skal de leveres samlet etter at hele Ordren er fullført, dvs. innen den lengste fristen som er oppgitt for de kjøpte Produktene.
 4. Varene sendes kun innenfor Polens territorium og til de landene som Selger har oppgitt og gitt en separat leveringskostnad for. Etter separat avtale med kunden, hvis selgeren har mulighet til det, kan produktene sendes til land som ikke er listet opp av GPOWER.
 5. Produktene leveres av spesialiserte budfirmaer. Selgeren skal varsle kunden om alle leveringsdetaljer, spesielt informasjon om budfirmaet som leverer produktene, sammen med en lenke til pakkesporing sendt til en elektronisk post.
 6. Kunden er forpliktet til å kontrollere produktet eller, hvis det er vanskelig, selve pakken (emballasjen) ved levering. I tilfelle skade eller ødeleggelse som kan skyldes transporten, skal kunden utarbeide en passende skadeprotokoll og varsle selgeren omgående.
 7. Selger er ikke ansvarlig for manglende levering av produkter som skyldes årsaker som direkte kan tilskrives kunden, f.eks. feil eller ufullstendig adresse som gjør det umulig å levere produktet. I slike tilfeller skal selgeren varsle kunden om mislykket forsøk på levering av produktet.

Artikkel 6. Beskyttelse av personopplysninger

 1. Selger er behandlingsansvarlig for personopplysningene til Kundene og tredjeparter spesifisert av Kundene.
 2. Personopplysninger behandles av selgeren i samsvar med lovbestemmelsene og utelukkende for formål knyttet til selgerens forretningsvirksomhet innen GPOWER, inkludert inngåelse og gjennomføring av kjøpsavtaler (håndtering av produktsalgstransaksjoner, kommunikasjon med kundene og klagebehandling) og arkivering av transaksjoner.
 3. Personopplysninger behandles på grunnlag av: a) kundens aksept av forordningen (i forbindelse med opprettelse av konto eller bestilling), b) nødvendigheten av å oppfylle avtalen for kunden, eller c) den behandlingsansvarliges berettigede interesse (f.eks. forsvar mot krav eller - når det gjelder tredjepartsopplysninger spesifisert av kunden - fastsettelse av leveringsadressen til en annen person).
 4. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til selgeren, og mangel på bestemte personopplysninger kan føre til vanskeligheter med eller til og med manglende mulighet til å inngå salgsavtalen, oppfylle den på en vellykket måte eller sikre passende ettersalgsservice.
 5. Mottakerne av personopplysninger omfatter personer som opptrer på vegne av G'POWER Sp. z o.o., som er ansvarlige for behandling og gjennomføring av bestillinger fra kundene, og ettersalgsservice (f.eks. klagebehandling) og enheter som leverer tjenester for selgeren som er relatert til gjennomføring av bestillinger (f.eks. posttjenester, budfirmaer). Mottakerne kan også omfatte enheter som har rett til å motta opplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, herunder kompetente rettslige myndigheter.
 6. Personopplysninger kan bli overført til tredjeland (utenfor EU) i forbindelse med levering av produkter bestilt av selgeren.
 7. Personopplysninger lagres i det tidsrommet som er nødvendig for å gjennomføre en ordre eller administrere en konto for kunden innenfor følgende tidsrom GPOWER. Etter dette tidspunktet kan opplysningene behandles på grunnlag av: selgerens juridiske forpliktelser (f.eks. lagring av regnskapsdokumenter) eller berettiget interesse (forsvar mot mulige krav).
 8. Selgeren garanterer utøvelsen av alle rettigheter som følger av lovbestemmelsene til eierne av personopplysningene som behandles av selgeren, inkludert retten til å få tilgang til personopplysningene, korrigering, endring, sletting eller overføring, og også retten til å kreve at behandlingen av personopplysninger opphører og retten til å komme med innvendinger mot behandlingen av personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk. Ved frivillig samtykke til behandling av personopplysninger har enhver eier av de behandlede personopplysningene dessuten rett til å trekke tilbake et tidligere gitt samtykke. Alle eiere av personopplysninger som behandles, har rett til å sende inn en klage til direktøren for personvernkontoret.
 9. Personopplysninger om Kundene og andre personer som Kunden har gitt opplysninger til, beskyttes av Selger mot uautorisert utlevering til tredjepart og enhver annen form for avsløring, tap eller uautorisert endring ved bruk av egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
 10. For saker som gjelder behandling av personopplysninger som ikke er regulert i forordningen, gjelder tilsvarende oppføringer i personvernerklæringen, som er tilgjengelig på følgende nettsted: .........

Artikkel 7. Klageprosedyre

 1. Kunden har rett til å klage på selgeren, særlig hvis produktet ikke er i samsvar med avtalen, hvis produktet er defekt eller hvis selgerens handlinger er urettmessige eller uforenlige med forordningens bestemmelser.
 2. Klagen kan sendes inn elektronisk ved hjelp av kontaktskjemaet som er tilgjengelig på GPOWER, per e-post eller skriftlig til selgerens adresse.
 3. Klagen skal inneholde: fornavn, etternavn, kontaktopplysninger (sendes til GPOWER), relevant transaksjonsbeskrivelse eller beskrivelse av relevante omstendigheter som ligger til grunn for reklamasjonen, samt Kundens spesifikke forespørsel vedrørende den innsendte reklamasjonen. Hvis reklamasjonen gjelder selve produktet, er kunden forpliktet til å sende inn det aktuelle produktet og kjøpsbekreftelsen samtidig som reklamasjonen sendes inn.
 4. Dersom opplysninger eller informasjon i reklamasjonen må utfylles, ber selgeren kunden som har sendt inn reklamasjonen om å utfylle den i et visst omfang før reklamasjonen behandles.
 5. Selger skal behandle reklamasjonen innen 14 dager etter at den er mottatt. Kunden skal motta informasjon om reklamasjonsbehandlingen i en form som er i samsvar med kundens ønske (f.eks. via e-post i forbindelse med registreringen eller skriftlig). Dersom selgeren avviser klagen, skal kunden informeres om årsakene til en slik avgjørelse.
 6. Dersom det er mulig å reparere eller erstatte Produktet, skal Selger varsle Kunden og gi informasjon om den videre saksgangen. Dersom det er grunnlag for refusjon, skal beløpet for det produktet kunden har kjøpt returneres innen 14 dager etter at selgeren har mottatt produktet.
 7. Selger skal ikke akseptere pakker som returneres per etterkrav.
 8. Refusjon av beløpet som kunden har betalt, behandles på samme betalingsmåte som kunden tidligere har valgt.
 9. Kunden kan som forbruker benytte seg av utenrettslige klage- og reklamasjonsprosedyrer.

Kunden kan:

  1. henvise saken til den permanente voldgiftsretten for forbrukersaker som drives av Handelstilsynet, med anmodning om å løse tvisten;
  2. anmode voivodskapets handelsinspektør om å gjennomføre en meklingsprosedyre med sikte på en minnelig løsning av tvisten;
  3. dra nytte av gratis bistand i forbindelse med utenrettslig tvisteløsning og klageprosedyrer fra regionale og kommunale forbrukerombud og sosiale organisasjoner som har forbrukervern som lovfestet ansvarsområde;
  4. dra nytte av den europeiske online ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  Kunden som kjøper Produktet for et formål som er direkte knyttet til Kundens yrkes- eller forretningsvirksomhet (Kunden er ikke en forbruker), har rett til å sende inn en klage i samsvar med lovbestemmelsene, der Selgers ansvar i henhold til den lovbestemte garantien for fysiske mangler ved Produktene er begrenset til Kundens rett til å kreve å fjerne manglene eller erstatte Produktet. Selger skal - etter eget valg - omgående utbedre mangelen eller erstatte det mangelfulle Produktet med et mangelfritt Produkt. Selger kan også heve avtalen og gi refusjon for Produktet med en fysisk mangel. Under andre omstendigheter er selgerens ansvar overfor kunden i henhold til den lovbestemte garantien for mangler ved produktet utelukket.

Artikkel 8. Oppsigelse av avtalen

 1. I henhold til lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Journal of Laws of 2014, pkt. 827 med senere endringer) har kunden, som er en forbruker som har inngått en fjernsalgsavtale, rett til å trekke seg fra avtalen innen fjorten (14) dager etter mottak av produktet uten å oppgi noen grunn, ved å sende en erklæring om tilbaketrekking av avtalen til selgeren. Selger forlenger fristen for å gå fra en fjernsalgsavtale uten å oppgi noen grunn til tretti (30) dager etter mottak av produktet.
 2. Kunden kan trekke seg fra avtalen ved å bruke et kontaktskjema som er tilgjengelig på GPOWER eller skriftlig (mal for angrerett utgjør vedlegget til Forordningen). Hvis kunden har kjøpt mer enn ett produkt i en ordre, skal angreretten gjelde alle eller noen av produktene kunden har valgt, forutsatt at angreretten gjelder hele settet eller pakken dersom produktet selges som et komplett sett eller en pakke.
 3. Ved tilbaketrekking av kjøpsavtalen anses avtalen ikke å være inngått med hensyn til produktet (et komplett sett eller en pakke) som kunden har trukket seg fra å kjøpe. Returen skal skje umiddelbart, senest innen 14 dager etter datoen for angreretten. Kunden skal bære alle kostnader for retur av produktet til selgeren. Ved effektiv tilbaketrekking av kjøpsavtalen skal Selger returnere Kundens betaling for Produktet ved bruk av samme betalingsmåte som Kunden. Dersom Kunden har benyttet seg av en rabatt, skal den returnerte betalingen reduseres med rabattbeløpet, som fortsatt kan benyttes av Kunden på de rabattspesifiserte vilkårene.
 4. Ved overskridelse av angrerettfristen som er nevnt i denne artikkelen, skal selgeren sende det returnerte produktet tilbake til kunden for kundens regning. Hvis Kunden ikke overholder angrerettsprosedyren nevnt ovenfor, kan det føre til en betydelig forsinkelse av angrerettsprosedyren og pålegg om å returnere betalingen til Kunden.
 5. Angreretten er ikke gitt i de tilfellene som er nevnt i artikkel 38 i lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Journal of Laws of 2014, pkt. 827 med senere endringer), særlig når det aktuelle emnet omfatter et produkt som er laget i henhold til kundens spesifikasjoner eller som dekker kundens individuelle behov (f.eks. personaliserte produkter i henhold til kundens individuelle forhold).

Artikkel 9. Avsluttende bestemmelser

 1. Ved eventuelle endringer i denne forskriften, GPOWER skal varsle kundene på nettstedet om GPOWER og ved å sende et varsel om forskriftsendringen til de registrerte kundene til e-postadressen som er knyttet til deres konto (sammen med den oppdaterte forskriften i PDF-format). Den oppdaterte versjonen av forskriften trer i kraft på den datoen som er angitt i endringen, men tidligst 7 dager etter at den er kunngjort, forutsatt at tekniske og informasjonsmessige endringer eller endringer som ikke fører til at kundenes stilling forringes, kan skje på kortere varsel. For kunder som har inngitt ordre før den nye forskriften har trådt i kraft, gjelder den tidligere bindende forskriften. De endrede bestemmelsene er bindende for en registrert kunde som ikke sier opp en kontoavtale innen den GPOWER (ikke fratrer kontoen i samsvar med bestemmelsene nevnt i artikkel 2 nr. 12 i denne forordning) før datoen for ikrafttredelsen av den nye forordningen.
 2. For statistiske formål og for å sikre tjenester av høyeste kvalitet. GPOWER bruker informasjon som lagres av en server på klientens terminalutstyr, og som deretter leses ved hver tilkobling av nettleseren (cookie-filer). Formålet er å gjøre det enklere å surfe på siden ved neste besøk på tjenesten. Brukeren bestemmer selv hvilke informasjonskapsler som skal lagres og hvordan det skal gjøres ved å stille inn nettleseren (vanlige: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Standardinnstillingene i nettlesere tillater lagring av informasjonskapsler.
 3. Det er forbudt for Kundene å bruke grafiske elementer (inkludert logoen til GPOWER), utforming og design av GPOWER nettsteder og andre immaterielle rettigheter uten tydelig skriftlig samtykke fra selgeren.
 4. Ingenting i dette reglementet skal påvirke kundens rettigheter i henhold til lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Journal of Laws of 2014, pkt. 827 med senere endringer) eller andre gjeldende lovbestemmelser. Ingenting i dette reglementet kan tolkes slik at det er ment å utelukke eller redusere ansvar som ikke er forbudt i henhold til gjeldende lov.
 5. Polsk lov skal gjelde for salgsavtaler mellom kunden og selgeren på de vilkår som er angitt i forordningen.
 6. Eventuelle tvister mellom kunden, som ikke er en forbruker, og selgeren som følge av anvendelsen av denne forskriften, skal avgjøres av den kompetente alminnelige domstolen i Gorzów Wlkp.