G'POWER-VERKKOKAUPAN EHDOT

1 artikla. Yleiset ehdot

 1. Nämä GPOWER.pl-verkkokaupan ehdot (jäljempänä "asetus") määritellään säännöt, joita sovelletaan ostettaessa tuotteita verkkokaupasta osoitteessa gpower.pl sijaitsevan verkkosivuston kautta (jäljempänä " gpower.pl").GPOWER") ja 2 artiklan 5 kohdassa mainittuun tilinhoitoon liittyvien palvelujen suorittaminen sähköisessä muodossa.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. Seuraavien aineiden käyttöön GPOWER Tarvitaan laite, jossa on Internet-yhteys ja verkkoselain, kuten Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera tai Safari nykyisessä versiossa. Joidenkin GPOWER verkkokaupan toimintoja varten, mukaan lukien rekisteröityminen ja tuotteiden tilaaminen, on välttämätöntä, että sinulla on aktiivinen sähköpostiosoite (sähköposti).

2 artikla. Asiakkaat ja rekisteröinti

 1. Asiakkaat GPOWER (jäljempänä "asiakkaat") voivat kuulua yli 16-vuotiaat henkilöt, jotka ovat kykeneviä tekemään oikeustoimia tuotteiden ostamiseksi.
 2. Jotta helpotettaisiin GPOWER Asiakas voi rekisteröityä (luoda tilin) täyttämällä sähköisen lomakkeen, joka on saatavilla osoitteessa GPOWER, ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ja salasanansa, etu- ja sukunimensä, sukupuolensa, osoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Tilin luominen ja käyttö on maksutonta. Tuotteiden ostaminen ei edellytä tilin luomista asiakkaalta.
 3. Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, asiakas saa luodun tilin käyttöoikeuden, jota voi käyttää seuraavien tahojen sisällä. GPOWER sen jälkeen, kun olet syöttänyt rekisteröitymisen yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen ja salasanan (kirjaudu sisään).
 4. Asiakas ja Myyjä laativat sopimuksen sähköisten palvelujen tarjoamisesta tilin hallinnoimiseksi silloin, kun asiakas on saanut pääsyn uudelle tilille.
 5. Tili sisältää asiakkaan rekisteröintilomakkeessa antamat tiedot ja ostohistorian. GPOWER. Jos tiliin sisältyviin tietoihin tulee muutoksia, asiakas on velvollinen päivittämään ne viipymättä käyttämällä asianmukaista lomaketta, joka on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla GPOWER. Asiakas on vastuussa puutteellisten, vanhentuneiden tai väärien tietojen syöttämisestä tai tarvittavien tietojen päivittämisen puuttumisesta.
 6. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa tilin käyttöoikeuksia muiden henkilöiden kanssa eikä paljastaa salasanaa. Asiakas on velvollinen pitämään salasanan salassa ja suojaamaan sen paljastumiselta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan GPOWER viipymättä, jos kolmas osapuoli saa käyttöoikeustiedot haltuunsa, ja selittää niiden saamiseen johtaneet olosuhteet.
 7. Asiakkaiden, joilla ei ole rekisteröityä tiliä, on ilmoitettava toimitusosoite eli vastaanottajan etu- ja sukunimi ja osoite (myyntisopimuksen luomiseksi) sekä sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero (jotta asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä toimitusta koskevissa asioissa).
 8. Kun käytetään GPOWER on sallittua syöttää kolmansien osapuolten tietoja (esim. suosittelutarkoituksessa), asiakas syöttää tiedot vain silloin, kun näiden tietojen käyttö on lain mukaan sallittua (esim. asiakas on saanut suostumuksen tietojen käyttöön vuonna 2003). GPOWER omistajalta), ja jos tietoja luovutetaan luvattomasti, asiakas vastaa kaikista vastuista, jotka voivat aiheutua tiedonsiirron yhteydessä.
 9. Jos asiakas rikkoo asetusta, lakisääteisiä säännöksiä tai hyvän tavan vastaisia normeja, myyjä voi keskeyttää tai irtisanoa sopimuksen asiakkaan kanssa tietyn tilin sisällä. Tämä koskee erityisesti tapausta, jossa asiakas lataa tai käyttää liikaa materiaalia, joka on saatavilla osoitteessa GPOWER missään määrin ilman Myyjän suostumusta.
 10. On ehdottomasti kiellettyä koota tai käsitellä tietoja ja muita tietoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa GPOWER sen jakamiseksi kolmansien osapuolten kanssa muilla verkkosivustoilla tai offline-tilassa. On myös kiellettyä käyttää mitään merkintöjä, jotka koskevat GPOWER, mukaan luettuina tyypilliset graafiset elementit, ilman Myyjän tai muun sellaisen tahon suostumusta, jolla on oikeus antaa tällainen suostumus.
 11. Tiliä hallinnoidaan asiakkaan puolesta rajoittamattoman ajan. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vaatia tilin hoidon lopettamista ilmoittamalla siitä Myyjälle käyttäen asianmukaista sähköistä lomaketta, joka on saatavilla osoitteessa GPOWER. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia tilinhallinnan lopettamista muulla tavoin, kunhan asiakkaan henkilöllisyys tilinomistajana voidaan onnistuneesti todentaa. Edellä sanotusta huolimatta asiakas, joka on suorittanut rekisteröinnin, mutta ei ole ostanut tuotteita tai käyttänyt Myyjän sähköisesti tarjoamia palveluita, ei voi käyttää tiliään. GPOWER, on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamatta syitä 14 päivän kuluessa rekisteröinnistä.

3 artikla. Osto

 1. GPOWER julkaisee tietoja tuotteista, jäljempänä 'tuotteet'.... Tuotteet") sekä osto- ja toimitusehdot. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että tiedot eivät muodosta tarjousta tai ole osa tarjousta, vaan ne ovat kehotus tehdä tarjouksia, joiden sisältö on tuotetiedoissa mainittu. Tuotteiden valitseminen ja niiden ostoaikomuksen vahvistaminen merkitsee tarjousta ostosopimuksen tekemisestä kyseisistä tuotteista (jäljempänä "ostosopimus").määräys").
 2. Asiakas valitsee tuotteet lisäämällä valitut tuotteet (virtuaaliseen) ostoskoriin. Tuotteiden lisääminen ostoskoriin ei tarkoita, että ne on varattu. Jos Tuotteet loppuvat ennen kuin Asiakas on vahvistanut tilauksen, Myyjä pidättää oikeuden hylätä tilauksen.
 3. Kun asiakas on valinnut tuotteet, mutta ennen maksutavan valintaa, hän on velvollinen henkilökohtaistamaan tilauksen ja antamaan täydellisen ja oikean toimitusosoitteen ja puhelinnumeron, joita ei saa muuttaa ennen kuin tuotteet on toimitettu. Toimitusosoitteen muuttaminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti myyjän kanssa etukäteen sovitulla tavalla ja ennen kuin tuotteet luovutetaan kuriirille toimitettavaksi.
 4. Kun asiakas on tehnyt tilauksen ja valinnut maksutavan, asiakas saa Myyjältä tilausvahvistuksen sähköpostitse. Kun Myyjä on hyväksynyt tilauksen, Asiakas saa asianmukaisen viestin. Kun asiakas on vastaanottanut viestin, myyntisopimus syntyy myyjän ja asiakkaan välillä. Jos vain osa tilauksesta on vahvistettu, tehty sopimus koskee vain vahvistettuja tuotteita.
 5. Jos Myyjä ei voi tarjota palvelua joko kokonaan tai osittain sen vuoksi, että Tuotetta ei ole saatavilla, tai jos Tuotetta ei ole toimitettu Myyjälle odottamattomien olosuhteiden vuoksi tai se on vahingoittunut tai kadonnut, Myyjän on ilmoitettava siitä viipymättä Asiakkaalle ja maksettava Asiakkaalle hyvitys tai tarjottava maksetun summan arvoista korvaavaa tuotetta Asiakkaan valinnan ja suostumuksen mukaan.
 6. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kanootin meloja, joita tarjoaa GPOWER toteutetaan asiakkaan yksilöllisen tilauksen mukaisesti tilauksen tekemisen yhteydessä määritellyn henkilökohtaisen eritelmän mukaisesti.

4 artikla. Maksu

 1. Asiakkaan on suoritettava maksut pankkitilille tai sähköisillä maksutavoilla, jotka on jakanut erikoistunut maksulaitos, jonka kanssa Myyjä on tehnyt sopimuksen maksun helpottamiseksi. Myyjä hyväksyy myös maksun toimituksen yhteydessä. Tällainen maksu on mahdollista vain, jos toimitus tapahtuu Puolassa.
 2. Kun asiakas valitsee maksun verkkomaksutoiminnolla varustetuilla maksukorteilla tai pankkisiirrolla, hänet ohjataan sähköisen maksamisen mahdollistavalle verkkosivustolle, esimerkiksi pankin kirjautumissivulle tai kortin hyväksymiskeskukseen. Jos tuotteen maksua ei suoriteta 7 päivän kuluessa tilauspäivästä, asiakkaan tekemä tilaus peruutetaan ja maksun laiminlyöntiä pidetään ostosopimuksen peruuttamisena.
 3. Tuotteen kuvauksessa annettuun Tuotteen hintaan sisältyvät verot ja kaikki sovellettavan lainsäädännön edellyttämät maksut. Hinta ei sisällä erikseen määriteltäviä toimitus- tai toimituskuluja.
 4. Tuotteen osto dokumentoidaan kuitilla tai alv-laskulla. Asiakas suostuu vastaanottamaan sähköisen kuvan maksuasiakirjoista (erityisesti arvonlisäverolaskut liitteineen, mukaan lukien korjauslaskut) sähköisesti rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

5 artikla. Tuotteiden toimitus

 1. Myyjä suorittaa sopimuksen mukaisen suorituksen siinä paikassa, josta tuote noudetaan (ja epäselvissä tapauksissa se on paikka, josta tuotteet olisi asiakkaan mukaan noudettava).
 2. Myyjän on ilmoitettava asiakkaille toimituskustannuksista viimeistään GPOWER ja tilauksen yhteenvedossa, ennen kuin asiakas on tehnyt tilauksen.
 3. Tilattujen tuotteiden toimitusajankohta ilmoitetaan tilauksen yhteenvedossa. Ilmoitettu toimitusaika sisältää työpäivät. Jos asiakas on ostanut useampia tuotteita yhden tilauksen sisällä ja tuotteilla on eri toimitusaika, ne toimitetaan yhdessä koko tilauksen valmistumisen jälkeen eli pisimmän ostetuille tuotteille annetun ajan kuluessa.
 4. Tuotteiden toimitus järjestetään vain Puolan tasavallan alueella ja maihin, jotka Myyjä on listannut ja ilmoittanut erilliset toimituskulut. Asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa, jos Myyjällä on tällainen mahdollisuus, Tuotteet voidaan lähettää maihin, joita ei ole lueteltu osoitteessa GPOWER.
 5. Tuotteiden toimituksesta vastaavat erikoistuneet kuriiripalveluyritykset. Myyjä ilmoittaa asiakkaalle kaikki toimituksen yksityiskohdat, erityisesti tiedot Tuotteita toimittavasta kuriiripalvelusta sekä paketin seurantalinkki, joka lähetetään sähköpostiin.
 6. Asiakas on velvollinen tarkistamaan tuotteen tai, jos on vaikeaa tarkistaa itse paketti (pakkaus) toimituksen yhteydessä. Jos tuote on vahingoittunut tai tuhoutunut kuljetuksen seurauksena, asiakkaan on tehtävä asianmukainen vahinkopöytäkirja ja ilmoitettava siitä viipymättä myyjälle.
 7. Myyjä ei ole vastuussa siitä, että tuotteita ei toimiteta asiakkaasta suoraan johtuvista syistä - esimerkiksi virheellisen tai puutteellisen osoitteen vuoksi, joka tekee tuotteen toimittamisen mahdottomaksi. Tällaisessa tapauksessa Myyjän on ilmoitettava asiakkaalle epäonnistuneesta tuotteen toimitusyrityksestä.

6 artikla. Henkilötietojen suoja

 1. Myyjä on Asiakkaiden ja Asiakkaiden ilmoittamien kolmansien osapuolten henkilötietojen rekisterinpitäjä.
 2. Myyjä käsittelee henkilötietoja oikeudellisten säännösten mukaisesti ja yksinomaan tarkoituksiin, jotka liittyvät Myyjän liiketoimintaan seuraavilla alueilla. GPOWER, mukaan lukien ostosopimusten tekeminen ja toteuttaminen (tuotteiden myyntitapahtumien hallinnointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja valitusten käsittely) sekä tapahtumien arkistointi.
 3. Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein: a) asiakas hyväksyy asetuksen (tilin tekemisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä), b) sopimuksen toteuttaminen on välttämätöntä asiakkaan kannalta tai c) rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. puolustautuminen saatavia vastaan tai asiakkaan ilmoittamien kolmansien osapuolten tietojen osalta eri henkilön toimitusosoitteen määrittäminen).
 4. Henkilötietojen antaminen Myyjälle on vapaaehtoista, jos tiettyjen henkilötietojen puuttuminen voi johtaa siihen, että myyntisopimuksen tekeminen, sen menestyksekäs täyttäminen tai asianmukaisen myynnin jälkeisen palvelun varmistaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.
 5. Henkilötietojen vastaanottajia ovat G'POWER Sp. z o.o.:n puolesta toimivat henkilöt, jotka vastaavat asiakkaiden tekemien tilausten käsittelystä ja toteuttamisesta sekä myynnin jälkeisestä palvelusta (esim. valitusten käsittelystä), sekä yksiköt, jotka tarjoavat Myyjälle tilausten toteuttamiseen liittyviä palveluja (esim. postipalvelut, kuriiripalvelut). Vastaanottajiin voivat kuulua myös yksiköt, joilla on oikeus saada tietoja sovellettavan lainsäädännön säännösten nojalla, mukaan lukien toimivaltaiset oikeusviranomaiset.
 6. Henkilötietoja saatetaan siirtää kolmansiin maihin (Euroopan unionin ulkopuolelle) Myyjän tilaamien tuotteiden toimituksen vuoksi.
 7. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tilauksen toteuttamiseksi tai asiakkaan tilin hallinnoimiseksi. GPOWER. Tämän jälkeen tietoja voidaan käsitellä seuraavin perustein: Myyjän lakisääteiset velvollisuudet (esim. kirjanpitoasiakirjojen säilyttäminen) tai oikeutettu etu (puolustautuminen mahdollisia vaatimuksia vastaan).
 8. Myyjä takaa Myyjän käsittelemien henkilötietojen omistajille kaikkien lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien käyttämisen, mukaan lukien oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, tietojen oikaiseminen, muuttaminen, peruuttaminen tai siirtäminen sekä oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja oikeus esittää vastalauseita henkilötietojen käsittelyä vastaan asianmukaisten säännösten mukaisesti. Jos henkilötietojen käsittelyyn on annettu vapaaehtoinen suostumus, jokaisella käsiteltyjen henkilötietojen omistajalla on lisäksi oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus. Jokaisella käsiteltyjen henkilötietojen omistajalla on oikeus tehdä valitus henkilötietoviraston pääjohtajalle.
 9. Myyjä suojaa asiakkaita ja muita henkilöitä, joiden tiedot asiakas on toimittanut, koskevat henkilötiedot niiden aiheettomalta luovuttamiselta kolmansille osapuolille ja muulta paljastamiselta, katoamiselta tai aiheettomalta muuttamiselta käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia.
 10. Niissä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa, joista ei säädetä asetuksessa, sovelletaan tietosuojaselosteen vastaavia kohtia, jotka ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: .........

7 artikla. Valitusmenettely

 1. Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio Myyjää vastaan erityisesti silloin, kun tuote ei ole sopimuksen mukainen, tuote on virheellinen tai Myyjän toiminta on epäasianmukaista tai ristiriidassa asetuksen säännösten kanssa.
 2. Valitus voidaan tehdä sähköisesti seuraavassa osoitteessa olevan yhteydenottolomakkeen kautta. GPOWER, sähköpostitse tai kirjallisesti Myyjän osoitteeseen.
 3. Valituksessa on mainittava: etu- ja sukunimi, yhteystiedot (toimitetaan osoitteessa GPOWER), asiaankuuluva tapahtumakuvaus tai kuvaus asiaankuuluvista olosuhteista, jotka oikeuttavat valitukseen, ja asiakkaan erityinen pyyntö valituksen tekemisestä. Jos reklamaatio koskee itse tuotetta, asiakkaan on toimitettava reklamaation yhteydessä kyseinen tuote ja ostovahvistus.
 4. Jos valituksessa annettuja tietoja on täydennettävä, myyjä pyytää ennen valituksen käsittelyä valituksen tehnyttä asiakasta täydentämään valituksen tietyssä laajuudessa.
 5. Myyjän on käsiteltävä valitus 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Asiakas saa tietoa valituksen käsittelystä asiakkaan pyynnön mukaisessa muodossa (esim. rekisteröinnin yhteydessä annetulla sähköpostilla tai kirjallisesti). Jos myyjä hylkää valituksen, asiakkaalle ilmoitetaan päätöksen perustelut.
 6. Jos tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen on mahdollista, Myyjän on ilmoitettava siitä Asiakkaalle ja annettava kaikki tiedot jatkomenettelystä. Jos palautuksen myöntäminen on perusteltua, asiakkaan ostaman tuotteen hinta on palautettava 14 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut tuotteen.
 7. Myyjä ei hyväksy mitään paketteja, jotka on palautettu postiennakolla.
 8. Asiakkaan maksaman summan palautus käsitellään samalla maksutavalla, jonka asiakas on aiemmin valinnut.
 9. Asiakas voi kuluttajana käyttää hyväkseen tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja reklamaatiomenettelyjä.

Asiakas voi:

  1. saattaa asian kaupallisen tarkastuksen yhteydessä toimivan pysyvän kuluttajasovittelutuomioistuimen käsiteltäväksi ja pyytää riidan ratkaisemista;
  2. pyytää voivodikunnan kaupalliselta tarkastajalta sovittelumenettelyä, jonka tarkoituksena on riidan sovinnollinen ratkaiseminen;
  3. hyödyntää maksutonta apua, joka liittyy riitojen ratkaisuun ja vaatimusmenettelyihin, joita tarjoavat alueelliset ja kunnalliset kuluttaja-asiamiehet ja yhteiskunnalliset järjestöt, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kuluttajansuoja;
  4. hyödyntää eurooppalaista verkkovälitteistä ODR-foorumia (Online Dispute Resolution), joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  Asiakkaalla, joka ostaa tuotteen tarkoitukseen, joka liittyy suoraan asiakkaan ammatilliseen tai liiketoimintaan (asiakas ei ole kuluttaja), on oikeus tehdä valitus lain säännösten mukaisesti, jolloin myyjän lakisääteisen takuun mukainen vastuu tuotteiden fyysisistä virheistä rajoittuu asiakkaan oikeuteen vaatia virheiden poistamista tai tuotteen vaihtamista. Myyjän on - oman harkintansa mukaan - viipymättä poistettava vika tai korvattava viallinen tuote virheettömällä tuotteella. Myyjä voi myös peruuttaa sopimuksen tekemällä hyvityksen tuotteesta, jossa on fyysinen vika. Muussa tapauksessa Myyjän lakisääteisen takuun mukainen vastuu Tuotteen virheistä asiakasta kohtaan on poissuljettu.

8 artikla. Sopimuksen irtisanominen

 1. Kuluttajan oikeuksista 30. toukokuuta 2014 annetun lain (vuoden 2014 säädöskokoelma, kohta 827 myöhempine muutoksineen) mukaan asiakkaalla, joka on kuluttaja ja joka on tehnyt etäsopimuksen, on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilmoittamatta mitään perusteita toimittamalla Myyjälle sopimuksen peruuttamisilmoitus. Myyjä pidentää etäsopimuksen peruuttamisaikaa ilmoittamatta mitään perusteita kolmeenkymmeneen (30) päivään tuotteen vastaanottamisesta.
 2. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen yhteydenottolomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa GPOWER tai kirjallisesti (sopimuksen peruuttamismalli on asetuksen liitteenä). Jos asiakas on ostanut yhdessä tilauksessa useamman kuin yhden tuotteen, sopimuksen peruuttaminen koskee kaikkia tai joitakin asiakkaan valitsemia tuotteita edellyttäen, että jos tuote myydään kokonaisuutena tai pakettina, peruuttaminen koskee kyseistä kokonaisuutta tai pakettia.
 3. Jos myyntisopimus peruutetaan, sopimusta ei katsota tehdyksi sen tuotteen (kokonaisuus tai paketti) osalta, jonka ostamisesta asiakas on peruuttanut. Palautus on tehtävä välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamispäivästä. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen palauttamisesta myyjälle. Jos myyntisopimus peruutetaan tosiasiallisesti, Myyjä palauttaa Asiakkaan tuotteesta suorittaman maksun käyttäen samaa maksutapaa kuin Asiakas. Jos asiakas on käyttänyt alennusta, palautetusta maksusta vähennetään alennuksen määrä, jonka asiakas voi vielä käyttää alennuksen määrittelemien ehtojen mukaisesti.
 4. Jos tässä artiklassa tarkoitetut sopimuksen peruuttamisen määräajat ylittyvät, Myyjän on lähetettävä palautettu tuote takaisin Asiakkaalle tämän kustannuksella. Jos asiakas ei noudata edellä mainittua sopimuksen peruuttamismenettelyä, sopimuksen peruuttamismenettely voi viivästyä merkittävästi ja asiakkaan maksettavaksi tuleva maksu voidaan määrätä palautettavaksi.
 5. Sopimuksen peruuttamisoikeudesta ei ole säädetty kuluttajan oikeuksista 30. toukokuuta 2014 annetun lain (vuoden 2014 säädöskokoelman 827 kohta myöhempine muutoksineen) 38 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, erityisesti silloin, kun kyseessä on tuote, joka on luotu asiakkaan määrittelyn mukaisesti tai joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita (esim. asiakkaan yksilöllisten ehtojen mukaisesti personoidut tuotteet).

9 artikla. Loppusäännökset

 1. Jos tähän asetukseen tehdään muutoksia, GPOWER ilmoittaa asiakkaille verkkosivustolla GPOWER ja lähettämällä rekisteröidyille asiakkaille heidän tiliinsä liitettyyn sähköpostiosoitteeseen ilmoitus asetuksen muutoksesta (sekä päivitetty asetus liitteenä PDF-muodossa). Säännön päivitetty versio tulee voimaan muutoksessa ilmoitettuna päivänä, kuitenkin aikaisintaan seitsemän päivän kuluessa sen julkistamisesta, edellyttäen, että tekniset ja tiedolliset muutokset tai muutokset, jotka eivät heikennä asiakkaiden asemaa, voidaan tehdä lyhyemmällä varoitusajalla. Asiakkaisiin, jotka ovat antaneet toimeksiantoja ennen uuden asetuksen voimaantuloa, sovelletaan aiemmin sitovaa asetusta. Muutettu asetus sitoo rekisteröityä asiakasta, joka ei peru tilisopimusta seuraavien määräaikojen kuluessa. GPOWER (ei eroa tililtä tämän asetuksen 2 artiklan 12 kohdassa mainittujen säännösten mukaisesti) ennen uuden asetuksen voimaantulopäivää.
 2. tilastollisiin tarkoituksiin ja palvelujen korkean laadun varmistamiseksi GPOWER käyttää palvelimen asiakkaan päätelaitteeseen tallentamia tietoja, jotka luetaan jokaisen selainyhteyden yhteydessä (evästetiedostot). Tarkoituksena on helpottaa sivun selaamista seuraavalla käynnillä palvelussa. Käyttäjä päättää, mitä evästeitä tallennetaan ja miten se tehdään asettamalla selaimen (yleisesti käytetyt: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Verkkoselaimien oletusasetukset sallivat evästetiedostojen tallentamisen.
 3. Asiakkaat eivät saa käyttää mitään graafisia elementtejä (mukaan lukien logoa GPOWER), ulkoasu ja suunnittelu GPOWER verkkosivustoja ja muita immateriaalioikeuksia ilman Myyjän selkeää kirjallista suostumusta.
 4. Mikään tässä asetuksessa ei vaikuta asiakkaan oikeuksiin, jotka perustuvat kuluttajan oikeuksista 30 päivänä toukokuuta 2014 annettuun lakiin (vuoden 2014 säädöskokoelman 827 kohta myöhempine muutoksineen) tai muihin sovellettaviin lain säännöksiin. Mitään tässä asetuksessa ei voida tulkita siten, että sen tarkoituksena olisi sulkea pois tai vähentää vastuuta, jonka poissulkeminen tai vähentäminen ei ole kielletty sovellettavassa laissa.
 5. Asiakkaan ja myyjän välisiin myyntisopimuksiin sovelletaan Puolan lakia asetuksessa määritellyin edellytyksin.
 6. Kaikki tämän asetuksen soveltamisesta johtuvat riidat asiakkaan, joka ei ole kuluttaja, ja myyjän välillä ratkaistaan Gorzów Wlkp:n toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.